stavební práce na různých stavbách a zahradách

prohlubování náhonu

demolice domku

demolice kotelny a komínu